Abyście nie musieli Państwo przeszukiwać długostronnicowych plików z prawem pocztowym, przygotowaliśym krótki spis wszystkich wymogów dotyczących euroskrzynek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188).

Wymiary euroskrzynki

- wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej koperty formatu C4 (23 cm x 32,4 cm) i przesyłek o łącznej grubości 60 mm.

- wymiary wrzutnika: szerokość 235 mm, wysokość 20 mm z tolerancją 1 mm

- konstrukcja wrzutnika powinna uniemożliwiać wyciągnięcie ze skrzynki przesyłek przez wrzutnik

Konstrukcja euroskrzynki

- euroskrzynka powinna być skonstruowana z materiału, który zapewni ochronę umieszczanych w niej przesyłek, zgodnie z normą PN-P-71004

- elementy euroskrzynki, które ulegają uszkodzeniu w trakcie użytkowania powinny być wykonane w taki sposób aby była możliwość ich łatwej wymiany lub uzupełnienia

- euroskrzynka usytuowana na zewnątrz budynku powinna być odpowiednio zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferyczynymi

Usytuowanie euroskrzynki

- skrzynki powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów

- jeżeli budynek wielorodzinny posiada kilka wejść, przy każdym z nich mogą być zamontowane skrzynki odpowiadające lokalom z poszczególnych części budynku

- skrzynki powinny być montowane w sposób trwały, nie niżej niż 70 cm od podłoża do dolnej krawędzi skrzynek i nie wyżej niż 160 cm od podłoża do górnej krawędzi najwyżej usytuowanej euroskrzynki

- dla adresatów poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego powinny być przydzielone skrzynki najniżej usytuowane w zestawie

Numeracja euroskrzynki

- skrzynki montowane dla budynku wielorodzinnego powinny być oznaczone cyframi arabskimi odpowiadającymi numerom lokali danego budynku

- euroskrzynka przeznaczona dla adresata niewidomego lub ociemniałego powinna być oznaczona w taki sposób aby adresat ten mógł zidentyfikować numer lokalu

Kluczyki do euroskrzynki

- skrzynka powinna być wyposażona w niepowtarzalny klucz aby mógł ją otwierać tylko adresat

- w momencie uzyskania możliwości korzystania z lokalu, właściciel lub współwłaściciel nieruchomości albo jego upoważniony przedstawiciel powinien przekazać adresatowi kluczyk do euroskrzynki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu internetowego - euroskrzynki