Euroskrzynki - wymiary i inne wymogi, przepisy prawa, ustawa

Euroskrzynki - wymiary i inne wymogi, przepisy prawa, ustawa

Abyście nie musieli Państwo przeszukiwać wielostronnicowych plików z prawem pocztowym, przygotowaliśmy krótki spis wszystkich aktualnych wymogów dotyczących euroskrzynek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

Wymiary euroskrzynki

- skrzynka powinna umożliwiać umieszczenie w niej koperty formatu C4 (229 mm x 324 mm) i przesyłek o łącznej grubości 60 mm.

- wymiary otworu wrzutowego:

1) szerokość:
a) między 230, a 280 mm - jeżeli otwór wrzutowy znajduje się na węższym boku skrzynki
b) między 325, a 400 mm - jeżeli otwór wrzutowy znajduje się na szerszym boku skrzynki

2) wysokość: między 30, a 45 mm

- euroskrzynki z mniejszym otworem wrzutowym, zgodne z przepisami, które obowiązywały przed wejściem w życie rozporządzenia, mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia lub wymiany na nowe (przed ustanowieniem rozporządzenia minimalna wysokość otworu wrzutowego wynosiła 20 mm)

Konstrukcja euroskrzynki

- euroskrzynka powinna być skonstruowana z materiału, który zapewni ochronę umieszczanych w niej przesyłek przed kradzieżą

- skrzynki usytuowane na zewnątrz budynku powinny odpowiednio zabezpieczań przesyłki listowe przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych

- elementy euroskrzynki, które ulegają uszkodzeniu w trakcie użytkowania powinny być wykonane w taki sposób aby była możliwość ich łatwej wymiany lub uzupełnienia

- elementy konstrukcyjne dostępne przy doręczaniu i odbieraniu przesyłek listowych powinny być pozbawione ostrych krawędzi

Usytuowanie euroskrzynki

- skrytki powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów

- jeżeli budynek wielorodzinny posiada kilka wejść, przy każdym z nich mogą być zamontowane skrzynki odpowiadające lokalom z poszczególnych części budynku

- euroskrzynki powinny być montowane w sposób trwały, z powodów ergonomicznych nie niżej niż 70 cm od podłoża do dolnej krawędzi najniżej usytuowanej skrytki i nie wyżej niż 160 cm od podłoża górnej krawędzi najwyżej usytuowanej skrytki. 

- dla adresatów poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego powinny być przydzielone skrzynki najniżej usytuowane w zestawie

Numeracja euroskrzynki

- skrzynki montowane dla budynku wielorodzinnego powinny być oznaczone cyframi arabskimi, odpowiadającymi numerom lokali danego budynku

- euroskrzynka przeznaczona dla adresata niewidomego lub ociemniałego powinna być oznaczona w taki sposób aby adresat ten mógł zidentyfikować numer lokalu

- jedna ze skrytek może być dodatkowo przeznaczona na zwroty

Kluczyki do euroskrzynki

- skrytka powinna być wyposażona w niepowtarzalny klucz aby mógł ją otwierać tylko adresat

- w momencie uzyskania możliwości korzystania z lokalu, właściciel lub współwłaściciel nieruchomości albo jego upoważniony przedstawiciel powinien przekazać adresatowi kluczyk do euroskrzynki

Poniżej przedstawiamy przykładowe skrzynki z naszej oferty, każda z nich spełnia wyżej wymienione wymogi. Zapraszamy również do zapoznania się z całą ofertą naszego sklepu internetowego - euroskrzynki

{products:39,44,34,56}